aanmelden

aanmelden nieuwe patiënt

Door het formulier in te vullen en te versturen, kunt u zich als patiënt aanmelden. Wij nemen dan contact met u op om u verder te informeren en een eerste consult in te plannen. Voor ieder gezinslid dient u een apart formulier in te vullen. Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

 

Lees onze PRIVACVERKLARING. Hierin staat hoe wij met uw gegevens omgaan.

 

Let op: wij willen u erop attent maken dat wanneer een afspraak niet kan worden nagekomen, u ons dit tijdig, uiterlijk 24 uur van te voren, moet laten weten. Wij zijn anders genoodzaakt om hiervoor kosten in rekening te brengen.

prachtig
prachtig
 
 
Patiëntgegevens:
Tandarts gegevens:

Aanvullende gegevens: