prachtig
prachtig

Privacy verklaring

Op 25 mei 2018 maakt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) plaats voor de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ook wij hebben de nodige maatregelen getroffen om aan de nieuwe regels te voldoen.

In onze PRIVACYVERKLARING informeren wij u over de wijze waarop we met uw gegevens omgaan.